داوران مسابقه طراحی تی شرت تصویر و هنر ایران

تصویر و هنر ایران

آزاده جعفری - کارشناس ارشد گرافیک و نقاشی

Azadeh Jafari

مهرداد احمدی شیخانی - کارشناس ارشد گرافیک

Mehrdad Ahmadi Sheikhani

امیر اشکان راد - کارشناس معماری

Amir Ashkan Rad

پرهام هامون- کارشناس گرافیک

Parham Hamoun

هلن بارانوسکا- کارشناس ارشد گرافیک

Helen Baranovska

فرشته نمدکلاهی - کارشناس ارشد نقاشی

Fereshteh Namadkolahi

تصویر و هنر در فیسبوک
تصویر و هنر در تلگرام
تصویر و هنر در اینستاگرام
تصویر و هنر در اینستاگرام
تصویر و هنر ایران در آپارات

حامیان تصویر و هنر ایران