نخستین دوسالانه طراحی فصلنامه نقاشان امروز

خرداد ۵, ۱۳۹۵ 0

هنرمندان راه یافته به نمایشگاه: ابوالفضل معصومی، فرنازفلاحت باسمنج، علی بابابی،مهرنوش مقدس، خدیجه محسنی، سمیرا حاج هاشمی ورنوسفادرانی، روزبه دبیری، زهرا دهقان، سپیده میرزایی مهرآبادی، […]

ساعت ویرانی- آرام روانشاد

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

آرام روانشاد زاده و بزرگ شده شیراز است و داستان‌نویسی را از سال در ۱۳۸۲حلقه قصه شیراز و زیر نظر ابوتراب خسروی و محمد کشاورز […]

1 2 3 6