گفتگو با حسین بشگرد … مدیر تولید سینمای ایران

مرداد ۲, ۱۳۹۷ 2

– خودتان را معرفی می کنید؟ حسین بشگرد هستم. مدیر تولید سینما، متولد ۷/۸/۱۳۵۳ – برایمان بگویید که اصلا چطور شد به سینما علاقمند شدید. […]

1 2