معرفی کتاب: مسیح در قصر – بخشی از خاطرات سرتیپ اصغر کورنگی مسیح در قصر - بخشی از خاطرات سرتیپ اصغر کورنگی است که به کوشش مهسا جزینی توسط نشر روزنه به چاپ رسیده است.

شهریور ۳۰, ۱۳۹۷ 0

مسیح در قصر – بخشی از خاطرات سرتیپ اصغر کورنگی است که به کوشش مهسا جزینی توسط نشر روزنه به چاپ رسیده است. ایشان بعد […]

معرفی کتاب: جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی اثر جاودان ریچارد باخ … «جاناتان مرغ دریایی» اثر جاودان ریچارد باخ در ایران بارها توسط مترجمان مختلف ترجمه شده و انتشارات متعددی آن را به چاپ رسانده اند.

مرداد ۳۰, ۱۳۹۷ 0

«جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی» اثر جاودان ریچارد باخ در ایران بارها توسط مترجمان مختلف ترجمه شده و انتشارات متعددی آن را به چاپ رسانده اند. […]

مجموعه شعر دوزخ سردترین اتفاق جهان است / مجید پناهی

مرداد ۲۷, ۱۳۹۷ 0

“من مجید پناهی خالی هستم با حسین و جعفر کمی نسبت خویی دارم اما نسبت خونی نه. با بیست و هشت مجید پناهی دیگر که […]

1 2 3 4