ساعت ویرانی- آرام روانشاد

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 0

آرام روانشاد زاده و بزرگ شده شیراز است و داستان‌نویسی را از سال در ۱۳۸۲حلقه قصه شیراز و زیر نظر ابوتراب خسروی و محمد کشاورز […]