معرفی کتاب: جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی اثر جاودان ریچارد باخ … «جاناتان مرغ دریایی» اثر جاودان ریچارد باخ در ایران بارها توسط مترجمان مختلف ترجمه شده و انتشارات متعددی آن را به چاپ رسانده اند.

مرداد ۳۰, ۱۳۹۷ 0

«جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی» اثر جاودان ریچارد باخ در ایران بارها توسط مترجمان مختلف ترجمه شده و انتشارات متعددی آن را به چاپ رسانده اند. […]