نخستین دوسالانه طراحی فصلنامه نقاشان امروز

خرداد ۵, ۱۳۹۵ 0

هنرمندان راه یافته به نمایشگاه: ابوالفضل معصومی، فرنازفلاحت باسمنج، علی بابابی،مهرنوش مقدس، خدیجه محسنی، سمیرا حاج هاشمی ورنوسفادرانی، روزبه دبیری، زهرا دهقان، سپیده میرزایی مهرآبادی، […]