لبخندی که سهم من نبود-نفیسه مرادی

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۵ 1

مجموعه شعر نفیسه مرادی ———————— میخواهم تمام مسیر رفته را بازگردم گمان میکنم تو را جایی هنگام عبور میان راه گم کرده ام …. ———————— […]