در می آید یا دیوار؟

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۵ 0

کم تر کسی در عرصه سینما فعالیت میکند و نام یک منتقد چغر و بد بدن را چون مسعود فراستی نمیشناسد. فراستی منتقد تند و […]